Říjen 2014

Hatšepsut

4. října 2014 v 20:07 Faraoni a královny
Vláda královny Hatšepsut spadá zhruba do 15 století před naším letopočtem. Po smrti svého muže se stala regentkou mladého egyptského prince Thutmose III. Později vzešlo z regenství samostatná vláda trvající asi 20 let. Během jejího panování vládl mír, žádná povstání, žádné války. Místo toho se starala o blaho svého lidu, starala se o ekonomiku- podnikala obchodní výpravy a to nejen na Sinaj ale i do Řecka. Také se věnovala stavitelství, obnovovala města zničená Hyksósy a nechala postavit nádherný zádušní chrám naproti Karnakskému chrámu. Jednalo se o počátek rozkvětu Nové říše.

Pozn.: Hatšepsut se nechávala vyobrazovat jako muž, toho si můžete povšimnout na fotce dole, jedná se o faraonský vous...

htšchr
Copyright © Book of Egypt
2010-2013