Březen 2012

Období velkých pyramid

22. března 2012 v 19:19 Pyramidy a jiné stavby
Nástup 3.dynastie na tůn znamenal počátek doby Staré říše, neboli Memfidské doby (nazvané podle hlavního města Memfidy). Tato doba se uzavírá o pět století později, s koncem 6. dynastie. Docházelo v ní k postupnému upevňování absolutistické monarchie, založené na víře v božský původ faraóna, která dosáhla největšího rozkvětu v období 5. dynastie. Vládci této dynastie byli považováni za syny héliopolského slunečního boha Re. Vystavěli také sluneční chrámy v Abúsíru a v Abú Ghurábu. V období 6.dynastie královská moc naopak pomalu upadala ve prospěch provinční šlechty a kasty kněží.

První králové doby staré říše

22. března 2012 v 18:49 Faraoni a královny
Nejslavnějším králem 3.dynastie byl Džoser, jehož jméno známe již jako název památky stipňovité pyramidy (viz.Dšoserova pyramida). Na památkách z jeho doby nacházíme horovo jméno Necerichet. Horovo jméno je nejstrší prvek královská titulatury, napsaný většinou v serechu, stylizovaném obrazu královského paláce obklopeného hradbami a průčelím. Díky Džoserovi a jeho geniálnímu architektu Imhotepovi byl postaven velký pohřební komplex v Sakkaře, nad nímž se tyčí již zmiňovaná Džoserova pyramida, pod kterou se nacházela hrobka faraóna. V nevelké vzádlenosti směrem na severozápad si jeho následník Sechemet nechal postavit podobný pohřební monument, který však zůstal nedokončený a jehož součástí byla i stupňovitá pyramida, obehnaná mohutnými zdmi. Ve stejném stylu si dal král Chaby (nástupce) postavit další dvě pyramidy. Jedna z nich byla nalezena v Záwijit el-Arjánu, lokalitě na západním břehu Nilu mezi Gízou a Abusírem. není známo, kde byl pohřben poslední panovník této dynastie Hunej, ale vědci se domnívají, že to snad bylo v Médúnu, lokalitě poblíž oázy Fajjúm. Hunej zřejmě nehcal obložit jeho syn Snofru a dodal tak stavbě vzhled pravé pyramidy. Některé památkynalezené na Sinaji dokládají důlní expedice do této oblasti organizované Džoserovým nástupce Sechemchetem, který ovládl Núbii.
pyramiuda

Hrobka krále Ahy

22. března 2012 v 18:35 Pyramidy a jiné stavby
Podzemní část hrobky v pohřebním komplexu krále Ahy (Meniho) v ABydu se skládala z mnoha komor. Byly obloženy nepálenými cihlami.
Copyright © Book of Egypt
2010-2013