Prosinec 2011

Papyrus

15. prosince 2011 v 18:50 Ostatní
Papyrus roste hojně v bažinách v oblastech Fajjúmu a nilské Delty.
Dužina lodyhy se používala k výrobě vysoce kvalitních, světle zbarvených listů na psaní.
Přestože ze slova "papyrus" vznikl výraz "papír", vyráběly se papyrové listy jinou metodou. Lodyhy se položily vodorovně těsně vedle sebe do jedné vrstvy
a druhá vrstva se položila svisle na ni. Obě vrstvy se potom stloukaly dohromady
dokud šťáva (obshající cukr), která z nich vytékala, nespojila jednotlivá vlákna.
Typický list měřil asi 25 x 40 cm, ale bylo možné spojit mnoho listů
a vytvořit tak dlouhý svitek.

Chrámy

15. prosince 2011 v 18:48 Pyramidy a jiné stavby
Chrámy starověkého Egypta vzbuzovaly po celé věky úctu. I v současnosti žasnou návštěvníci nad jejich velkolepostí- jejich velikostí, nádherou a nad detaily reliéfů na stěnách. Aby nebyly zničeny, stavěli Egypťané tyto rozsáhlé stavby z kamene na okraji pouště za hranicí zátopového území Nilu. Ve všech sídlech pochopitelně dosud stojí nejnovější stavby. Většinu chrámů nestavěli faraoni, ale pocházejí z Ptolemaiovského období. Stávalo se, že některé kultovní středisko bylo po celá staletí zasvěceno určitému božstvu, ale samotný chrám byl přestavěn- někdy i vícekrát.
Architektonické kouzlo velkých náboženských staveb nelze přehlédnout, ale pokud chceme zjistit, co se odehrávalo uvnitř, musíme sáhnout k pečlivějšímu zkoumání. Na stěnách chrámů nacházíme nápisy, stejně jako jsou na papyrech zaznamenány chvalozpěvy, modlitby, administrativní záznamy a oběti.
Copyright © Book of Egypt
2010-2013