Srpen 2011

Moc Amonových velekněží

24. srpna 2011 v 10:10 Náboženství a bohové
dvojvládí v Egyptě trvalo po celé období 21. dynastie. V době, kdy byl Amonovým veleknězem Pinodžem II. také došlo k posledním velkým loupežím spáchaým ve starověku v nekropoli v Údolí králů. Tyto loupež přiměly amonovy kněží,aby znovu začali pohřbívat mumie některých faraonů v Dér-el-Bahrí, na místě které v roce 1881 objeví Gaston Maspero. Mezitím Egypt zcela ztratil nadvládu nad zeměmi Blízkého východu. Jedině za vlády faraona Siamona došlo k pokusu o navázání nových obchodních vztahů prostřednictvím spojenectví s Izraelem proti Filištínským.

François Auguste Mariette

24. srpna 2011 v 10:02 Archeologové a archeologie
Narodil se roku 1821 v Boloni,do egypta přijel v roce 1850 a za podpory místokrále Saida Paši založil Správu egyptských památek a Egyptské muzeum v Káhiře. Zemřel v Káhiře roku 1881 a jeho mramorový sarkofág je pohřben před Káhirským muzeem.
Francois Auguste Mariette

William Matthew Flinders Petrie

24. srpna 2011 v 9:52 Archeologové a archeologie
Anglický egyptolog a archeolog (1853-1942),který řídil po 42 letech mnohé vykopávky v Egyptě. Jeho objevy byly zásadní pro lepší poznání dějin a umění předdynastického Egypta. Díky němu egyptologie získala vědeckou metodu vykopávek a studia materiálů.
William Matthew Flinders Petrie

Svatba s krásnou Nefertiti

22. srpna 2011 v 9:51 Faraoni a královny
Po svatbě se slavnou Nefertiti (možná princeznou z Asie) se mladý král Amenhotep IV. bez úspěchu pokoušel zbavit zemi kněžského jařma. Možná pod vlivem své mladé manželky nebo mystiky,která ho zajímala již od dětství,znovu ožil kult Atona,boha starodávného svatého města Héliopole.
Achnaton

Koruny starého Egypta

9. srpna 2011 v 11:06 Faraoni a královny
a) Hedžet
Koruna, symbolizující vládu nad Horním Egyptem. Původně byla snad spletena ze stonků sítiny, ale později se vyráběla z látky.
b) Dešret
Dolnoegyptská koruna, která byla vyrobena z kůže.
c) Sechemtej
Spojená koruna Horního a Dolního Egypta. Je ozdobena kobrou v bojové pozici uraeus, která má ochránit faraóna pčed nepřáteli. (Aspoň myslím.)
d) Chepreš
Jindy nazývaná válečná. To už vypovídá o tom, kdy se nosila. Vyráběla se prý ze pštrosí kůže.
e) Atef
Kombinace koruny Hedžet se pštrosími pery.

Faraonův hněv!

8. srpna 2011 v 14:24 Faraoni a královny
Dne 5.dubna 1923 lord Carnarvon náhle zemřel po kousnutí nakaženým komárem. Po Káhiře se říkalo,že smrt byla ve skutečnosti způsobena kousnutím štíra,posvátným zvířetem starých Egypťanů. ,,Smrt svými křídly zahalí každého,kdo se odváží narušit faraonův spánek,stojí na pečeti,kterou archeologové při vstupu do hrobky rozlomili. Během krátké agónie lord Carnarvon několikrát vyslovil Tutanchámonovo jméno. Na svou ošetřovatelku volal: ,, To je konec,slyšel jsem volání,připravuji se." Ve stejném okamžiku zhasla v celém domě světla. Vyděšená ošetřovatelka vyběhla z místnosti aby znovu zapojila elektřinu.

Lord Carnarvon

Ostrov Fílai

3. srpna 2011 v 10:19 Dnešní doba
Chrám bohyně Eset stával na ostrově Fílai. Na začátku sedmdesátych let 20.stol. byl přestěhován na nedaleký ostrov Agilkai,aby nebyl zaplaven vodami Násirova jezera,vzniklého po vybudování přehrady Nilu.
Copyright © Book of Egypt
2010-2013