Červen 2011

Kouzlo na zahnání krokodýla

21. června 2011 v 20:00 Ostatní
Odejdi,vzdal se,odstup ty nebezpečné zvíře.
Nevracej se ke mně ,nečerpej sílu z mého kouzla.
Snad nemusím říkat tvé jméno Velkému bohovi,který tě poslal.
,,Posel" je jméno jednoho a ,,Bedti" zní jméno druhého

Kouzlo na zahnání hada

21. června 2011 v 19:52 Ostatní
Ó,hade Rereku ,odejdi ode mne neboť mě chrání Geb.
Vstávej neboť jsi pozřel myš kterou si Re ošklivil a žvýkal si kosti shnilé kočky

Sutech

21. června 2011 v 18:00 Náboženství a bohové
Sutech byl synem geba a Nut a zlým bratrem Osirise. byl bohem temnot,chaosu a zmatků. Bývá zobrazován jako muž s (asi) oslí hlavou, Řekové ztotožňovali Sutecha se svým titánem Tyfonem. Tento tvor je někdy popisován jako hroch,vepř a například i mravenečník! Je to sporné,já vím... Sutech zabil bratra Usira a zmocnil se egyptswkého trůnu. Většina ostatních bohů jím pohrdala. Sutecha nakonec přemohl Usirův syn Hor. egypťané ale věřili,že mezi oběma probíhá nekonečná bitva, neboli věčný boj dobra se zlem. Třebaže se Sutechovi nepodařilo udržet si egyptský trůn,i nadále směl doprovázet boha Rea. Někdy putoval společně napříč oblohou v jeho sluneční bárce a způsoboval tak bouře a špatné počasí.


Usir

21. června 2011 v 17:50 Náboženství a bohové
Usir též znám jako Osiris,byl původně bůh vegetace spojovaným s pěstováním obilí. Podle mytologie byl prvním králem Egypta a jedním z nejdůležitějších bohů. Egypťané se domnívali,že právě on přinesl lidstvu civilizaci. Zavraždil ho vlastní bratr Sutech,který rozsekal Usira na 14 kousků a skryl je vždy na jiném místě. Až Usirova manželka Eset (Isis) jej našla a složila tak první mumii. Od té doby byl Usir zpodobován jako mumie držící berlu a důtky,na hlavě nosí bílou korunu Horního Egypta ozdobenou peřím. Někdy byl dokonce zobrazován i s beraními rohy! Míval zelenou až modrou kůži což je barva mrtvých neboť tato barva symbolizovala vzkříšení.


Atum

20. června 2011 v 17:19 Náboženství a bohové
Atum byl jedním z bohů stvořitelů,který už před stvořením všeho dřimal v prvotních vodách NUN. Egypťnaé věřili,že stvořil všechny ostatní bohy,a považovali jej rovněž za stvořitele lidské rasy. Býval znázorňován jako muž s dvojitou korunou Egypta. Právě tak jej ale nacházíme v podobě skarabea,lva,býka anebo ještěrky. Atum byl považován za ochránce bohů a objevoval se zvláště v souvislosti s rituály spojenými s vládou faraonů. Obyvatelé egypta věřili,že Atum dopravujew mrtvého faraona z pyramidy na nebesa,kde jej proměňuje v hvězdného boha. Střediskem kultu boha Atuma bylo město Innu (později zvané Heliopolis),kde byl spojován s bohem Slunce Reem.


Ptah

20. června 2011 v 16:59 Náboženství a bohové
Ptah byl bůh stvořitel,jenž měl stvořit svět z myšlenek,které nosil ve vlastním srdci,a ze svých slov. Egypťané jej zázorňovali jako mumii,jejíž ruce vyčnívaly ven a držely hůl. Měl vyholenou hlavu a nosil pokrývku připomínající koupací čepici. Býval spojován s řemeslníky. Velekněz jeho chrámu v Mennoferu míval titul Veliký vůdce řemeslníků.


Chnum

20. června 2011 v 16:51 Náboženství a bohové
Chnum byl zobrazován jako člověk s beraní hlavou. Byl bohem kataraktů,hrnčířem a rovněž stvořitelem ,jenž chránil vše v Nilu. Jeho svatyně se nacházela na ostrově Elefantina. Nejlépe dochovaný chrám je v Esně. Stéla hladu,tesaná kamenná deska,obsahuje text obracející se k Chnumovi během hladomoru zaviněného nízkými záplavami.


Hor

20. června 2011 v 16:39 Náboženství a bohové
Hor byl synem boha Usira a bohyně Eset a nepřítelem boha Sutecha. Egypťané jej znázorňovali jako sokola nebo muže se sokolí hlavou. Někdy bývá zobrazen také jako malý chlapec na klíně své matky. Byl bohem nebes a božským ochráncem faraonů.Hora uctívali obyvatelé celého Egypta.Zvláště byl spojen s Edfu-místem ,kde se nacházelo starověké město Mesen a kde lze dnes spatřit jeho chrám. Dochovalo se mnoho příběhů o horových válkách proti jeho strýci Sutechovi ,který zavraždil Horova otce Usira a uzurpoval i jeho trůn. Hor nakonec Sutecha porazil a stal se králem Egypta.


Časová osa archeologických nálezů

20. června 2011 v 16:27 Ostatní
1798: Napoleonovi učenci přijeli do Egypta
1799: Objevení Rosettské desky.
1816: Belzoni začal shromažďovat objekty ¨pro Brtiské muzeum
1822: Champollion rozluštil hieroglyfické písmo
1858: V Egyptě byl založen Národní úřad pro památky
1880: Flinders Petrie začal zkoumat Velkou pyramidu v Gíze.
1922: Howard Carter objevil Tutanchamonovu hrobku
1938: Pierre Monet našel královské hrobky v Tanidě
1992: Začalo zkoumání zatopené Alexandrie
Od 1990: Provádějí se DNA testy a počítačová tomografie mumií.

Vesmír podle starých Egypťanů

19. června 2011 v 12:31
Zrození světa se u Egypťanů nerozlučně pojilo s tím, co měli denně před očima - s údolím Nilu. Prvotní oceán Nun, z něhož se vynořila země, připomíná řeku Nil v čase každoročních záplav. Důležitost Nilu je tak velká, že když se chce Egypťan orientovat na jih, podívá se proti proudu řeky směrem k pramenu. Pramen Nilu mu totiž představuje "počátek světa". Pro Egypťany leží tedy východ vlastně "nalevo" a západ "napravo". Prvním bohem egyptského náboženství, počátkem všeho života, je slunce. Proto bůh Re hraje v egyptské mytologii hlavní úlohu. Podle některých mýtů se zrodil z vajíčka, podle jiných z lotosu. Ať už je tomu jakkoli, tato ohnivá hvězda vymezuje vesmír. vesmír není nic jiného, než to, "čím je obklopeno slunce". Nebe se zobrazuje někdy ženským tělem bohyně Nut, někdy má podobu krávy. Končetiny, které ji nesou, bývají ještě podepřeny čtyřmi božstvy.

Sobek

19. června 2011 v 12:29 Náboženství a bohové
Sobek byl bůh zobrazovaný jako krokodýl na oltáři nebo muž s krokodýlí hlavou,na níž nesl ozdobu v podobě slunečního kotouče se vztyčenými pery a rohy. hlavní střediska kultu se nacházela v Medít-el-Fájjúm a v dodnes existují chrámu Kom Ombo,o nějž sedělil s Horem. V tomto chrámu bylo jezírko s posvánými krokodýly. Původní mumifikované krokodýly tam lze shlédnout dodnes.Tutanchamonovy sarkofágy

19. června 2011 v 12:09 Faraoni a královny

Momentka z listopadu 1922,zachycuje Howarda Cartera a Arthura Callendera,jak otevírají čtyři pozlacené dřevěné schránky,které ukrývaly sarkofág a rakve krále Tutanchamona.


Beta verze

16. června 2011 v 13:24 | Tutanchámon |  Prominutí a jiné
Zdravím vás! Chci udělat BETA verzi na stránce webnode. Případně zde pak napíši adresu!

Velká monoteistická reforma

12. června 2011 v 13:44 Faraoni a královny
Achnaton ,syn velkého panovníka Amnehotepa III. a královny Teje,se stal následníkem svého otce. Zhruba jedenáct let před tím byl zřejmě otcovým spoluvládcem ,a to pod osobním jménem Nefercheprure Vaenre,tzn.,,Dokonalé jsou záměry Reovy,Reovo spojení" a pod officiálním jménem Amenhotep,tzn. ,,Amon je spokojený", jako Amenhotep IV.

Zápis do SONB

6. června 2011 v 18:06 | Tutanchámon
Salam Aleikum! V této chvíli je spuštěn zápis do SONB. Dole do komentářů se přihlašte a až bude dost hráčů ukončím tento proces. Zatím se s vámi loučím a omlovám se ,že jsem do blogu dlouho nepsal...
Copyright © Book of Egypt
2010-2013