Leden 2011

Bes

31. ledna 2011 v 20:19 Náboženství a bohové
Je malý deformovaný trpaslík ,který má ochraňovat lidi proti zlým zvířatům.

Zrození Vesmíru dle starých Egypťanů

31. ledna 2011 v 20:02 Příběhy
Zrození světa se u Egypťanů nerozlučně pojilo s tím, co měli denně před očima - s údolím Nilu. Prvotní oceán Nun, z něhož se vynořila země, připomíná řeku Nil v čase každoročních záplav. Důležitost Nilu je tak velká, že když se chce Egypťan orientovat na jih, podívá se proti proudu řeky směrem k pramenu. Pramen Nilu mu totiž představuje "počátek světa". Pro Egypťany leží tedy východ vlastně "nalevo" a západ "napravo". Prvním bohem egyptského náboženství, počátkem všeho života, je slunce. Proto bůh Re hraje v egyptské mytologii hlavní úlohu. Podle některých mýtů se zrodil z vajíčka, podle jiných z lotosu. Ať už je tomu jakkoli, tato ohnivá hvězda vymezuje vesmír. vesmír není nic jiného, než to, "čím je obklopeno slunce". Nebe se zobrazuje někdy ženským tělem bohyně Nut, někdy má podobu krávy. Končetiny, které ji nesou, bývají ještě podepřeny čtyřmi božstvy

Zrození světa podle Egypťanů

31. ledna 2011 v 19:39 Příběhy
V Egyptě se říkalo, že na počátku nebylo nic, jen Nun. Byl to bezbřehý oceán, jehož vlny se vzdouvaly v nekonečných tmách. Potom se postupně z vodních hlubin začala zdvíhat prahmota z písku a hlíny, až se vynořila nad vodu. A právě na vrcholu toho ostrůvku se objevilo hladké a dokonalé vajíčko. To prasklo a z něho vítězně vyskočil bůh Re - slunce. Re, nazývaný také Amon, zaplavil vše okolo svým zářivým světlem. Ihned se pustil do práce, stvořil své děti, a také stvořil a uspořádal i celý svět. Nakonec stvořil boha země Geb a jeho sestru Nut, bohyni nebe. Ta udělala ze svého obrovského těla klenbu posetou hvězdami a rukama a nohama se opírala o zemi. Bůh vzduchu Šu, třetí syn Reův, uprostřed podepřel břicho Nut, vytvořil z ní nebeskou oblohu a oddělil ji od země. Nakonec se na obloze objevil bůh měsíce Chons, který se na ní ujímá vlády pokaždé, když Re opustí viditelný svět a odebírá se do Amanti, do podzemního světa.

Osiris a jeho zkáza část 1

31. ledna 2011 v 13:00 | Tutanchámon |  Příběhy
Dávno byli lidé lidožrouti. Zabíjeli se a jedli jejich maso. Poté ale bůh Geb poslal na Zemi boha Usira (Osirise) a moudrou bohyni Eset (ISIS).Osiris vládl lidem a byl mír a klid. Ale poté se Zrodil Sutech, Usirův bratr. Ten chtěl svého bratra svrhnout a vládnout sám. Tak jednoho dne připravil léčku... Když Usir spal,tajně ho změřil. Druhý den nechal vyrobit krásnou zlatou rakev přesně na Usirovu míru. Poté uspořádal oslavu na faraónovu počest. ,,Dnes budeme slavit na faraónovu počest! Máte tu čest se jí zúčastnit." Volal Sutech na Šlechtice. Jednou večer se oslava vydařila bylo velké a příjemné teplo. Pilo se a jedlo až Sutech zvolal: ,,Nyní sem položím rakev a komu padne jako ulitá ten si ji nechá!" Prostřídalo se mnoho šlechticů ,ale nikomu neseděla lépe nežli Usirovi. Poté skupina vojáků sloužící Sutechovi všechny odvedla a zajala. Sutechovi otroci přiklopily víko rakve,a spojily ji olovem. Poté jej odvedlik řece Nilu a vhodili jej do něj. Isis plakala a blouznila až nakonec se vydala svého manžela hledat....

Konec první části 


Smutný den...

30. ledna 2011 v 19:39 Dnešní doba
Dnes je můj vážně smutný den. Na novinkách jsem viděl množství článků o Egyptě. Například o vykradení Káhirského muzea a ničení ostatních věcí. Doufám ,že se vše uklidní. Ale ten co muzeum vykradl,patří do hrobu,zastřelen mnoha kulkami. Je to smutné...

Rossettská deska

23. ledna 2011 v 16:32 Hieroglyfy-obrázkové písmo
Na Rossettské desce byli tři písma: "Hieroglyfycké,démotické (nikoli démonické) a řecké". Díky řeckému písmu se brzy odhalila pointa hieroglyfického písma. Rozlouskl jej Jean Francoa Champollion.

Faraon,nejvyšší vůdce

23. ledna 2011 v 16:25 Faraoni a královny
Faraoni doby Nové říše ovládali rozsáhlé území a vojsko bylo jejich velkou oporou. Úspěch vojenských tažení závisel na účinném zásobování a bezpečnosti cest, protože války vedené
faraony se skládaly z velkých polních bitev,po nichž následovalo obléhání měst. Pohyb vojska byl zajištěn sítí pevností a vládních budov, rozmístěných na významných dopravních bodech v oblastech ovládaných Egyptem.

Země Punt

23. ledna 2011 v 16:12 Ostatní
 Pro staré Egypťany byl Punt bájnou zemí opředenou pověstmi a mýty. Rozkládala se na jižním pobřeží Rudého moře poblíž Adenského zálivu v místech, kde leží pobřežní moderní Etiopie


Káhira-dnes

22. ledna 2011 v 14:50 Dnešní doba
Je největší město celé arábie. Nejde uhodnout kolik je tu lidí,pohybuje se to tu okolo 14 milionů. je tu také orloj,který egypťanům daroval Ludvík Filip II. Náměstí El-Tahrir je skutečným středem Káhiry 

Zahi Hawass

22. ledna 2011 v 13:45 Archeologové a archeologie
Je generálním tajemníkem nejvyšší rady pro památky a ředitelem vykopávek v Gíze, Sakkaře a oáze Bahríja. Prostřednictvím početných televizních programů jako je BBC, Discovery channel a national Geographic dr. Hawass doslova přinesl Egypt do domovů lidí na celém světě. Za více než 20 let práce na vykopávkách se mu podařilo učinit několik významných nálezů včetně objevů hrobek stavitelů pyramid,Údolí zlatých mumií v oáze Bahríja. 
Hawass
PS: Zahi Hawass a Carter jsou můj vzor...


Posmrtný život Egypťanů

6. ledna 2011 v 14:14 | Tutanchámon
Egypťané věřili v posmrtný život. Vymysleli zajímavý zbůsob zvaný "Mumifikování". Tělo se vysušilo v soli a vyjmuli se mu orgány a daly se do hliněných nádob "KANOP" každá kanopa měla chránit něco jiného. Pro tělo se musela postavit neboť by jeho jméno upadlo v zapomnění. Když vytesali nebo namalovali obraz či sochu věřili ,že ten dotyčný bude nesmrtelný. Po úmrtí věřili ,že bude mít posmrtný život ale nejprve musel projít testem pravdy. Anubis ochránce mrtvých vážil srdce dotyčného,když bylo těžší než pero pravdy Maat bylo srdce sežráno obludou Ammemait a dotyčný měl navěky věků uvězněn v podsvětí. Ale pokud bylo srdce lehčí nežli pero,byl dotyčný předveden před mocného Usira a ten rozhodl o jeho osudu. Byl čistý a jeho život byl krásný a poklidný.
Copyright © Book of Egypt
2010-2013