Září 2010

Kdo nosil hlavu šakala?

25. září 2010 v 10:55 Osoby z oné doby
Když kněz nad tělem nebožtíka odříkával poslední modlitby,nosil masku,aby vypadal jako bůh Anubis (Anup) neboli bůh mrtvých. V hrobce kněz vykona nad mumií obřad ,,otvírání úst",který měl mrtvému zajistit možnost jíst,pohybovat se a dýchat.

Vražda v Abusíru-tento příběh je smyšlený 2

25. září 2010 v 10:45 Příběhy
Poté vešla královna Afertari do posmrtného života. Bůh Hor dovedl královnu k vahám. Anup vážil její srdce s pírkem bohyně Maat. Jazýček vah byl nevyrovnaný. Afertarino srdce spolkla bohyně Ammemait. Královnino tělo spadlo do podsvětí k Sutechovi. Její památka již v dějinách Egypta nebyla nikdy známa...

Vražda v Abusíru-tento příběh je smyšlený 1

25. září 2010 v 10:38 Příběhy
Byl krásný horký den. Slunce osvětlovalo mohutné chrámy,svatyně a domy. Faraon Nakuhamet vyšel na svůj zdobený balkón. ,,Pohleď mocný Usire! Tato Země vzkvétá tak jak si si přál! Propůjči mi moc!" Vtom Nakuhamet padl na zem. ,,Chrr... Ur..." Faraon nemohl dýchat. ,,NE!" Řekl Usir. ,,Mou vládu nedostaneš!". Královna Afertari přistoupila ke svému manželi. Vytáhla dýku a Nakuhametovi podřízla hrdlo. ,,Vždy jsem to chtěla udělat!"Řekla. Omyla si ruce od krve a šla si lehnout do lůžka.
Druhý den. ,,Pomoc! Někdo zavraždil mého mažela!!" Volá královna na královskou gardu. Garda vtrhla do královské komnaty. Zanedlouho vešel do komnaty i kněz s balzamovací službou. ,,Ó mocný Anupe! Pohřby jeho tělo do Zlaté síně. Jeho památka musí být věčná." Pronesl kněz. Služba vzala královu mrtvolu a odešla s ní do svatyně. Královnu Afertari tížilo svědomí. ,,Královno máte dýku od krve!" Zařve velitel Kubenstuhef z gardy. ,,Ano mám! Zabila jsem ho!" Vyhrkla. Za to ji čekal hrdelní trest. Garda popadla královnu za ruce a odvedla ji na náměstí. Afertari položila hlavu na dřevěný kůl. Kubenstuhef se napřáhl obrovským kopisem. Afertarina hlava spadla ze špalku na písek...

Ohledně článků...

25. září 2010 v 10:18 | Tutanchámon |  Otázky
Pokud budete chtít něco vědět napište mi do komentářů. Poté se podívám a nějaké články vypíšu. Zdar a sílu!


Co dělal písař?

25. září 2010 v 10:11 Otázky
Hlasujte prosím!

Thovt

7. září 2010 v 20:45 Náboženství a bohové


Město Hermapolis uctívalo boha Thovta. Tento bůh má stejné charasteristiky jako Atum je tím nestvořeným před existencí všech věcí v univerzitu, Thovt je tím nestvořeným, co existuje ve vesmíru,je moudrostí,mírou všech věcí. Zobrazuje se s hlavou ptáka ibise. Je součastně písařem,který vede záznamy o všech věcech,pravou rukou spravedlnosti a tím ,který na hrnčířském kruhu vytváří tělo člověka z prvotní hmoty a jeho duch z prvotní duše.

Thovt dal život 4 párům:
4 žabám (muži) a 4 hadům (ženy)
  • Nun Naunet
  • Kuk a Kauket
  • Amon a Amaunet
  • Heh a Hauhet

Zemědělské svátky v každém roce

7. září 2010 v 20:29 Jídlo a pití
Achet-záplavy
Peret-sázení
Šem-sklizeň

Přebytečná jídla se uložila v obřích sýpkách.
Copyright © Book of Egypt
2010-2013