Hatšepsut

4. října 2014 v 20:07 |  Faraoni a královny
Vláda královny Hatšepsut spadá zhruba do 15 století před naším letopočtem. Po smrti svého muže se stala regentkou mladého egyptského prince Thutmose III. Později vzešlo z regenství samostatná vláda trvající asi 20 let. Během jejího panování vládl mír, žádná povstání, žádné války. Místo toho se starala o blaho svého lidu, starala se o ekonomiku- podnikala obchodní výpravy a to nejen na Sinaj ale i do Řecka. Také se věnovala stavitelství, obnovovala města zničená Hyksósy a nechala postavit nádherný zádušní chrám naproti Karnakskému chrámu. Jednalo se o počátek rozkvětu Nové říše.

Pozn.: Hatšepsut se nechávala vyobrazovat jako muž, toho si můžete povšimnout na fotce dole, jedná se o faraonský vous...

htšchr
 


Chrám v Karnaku

1. dubna 2013 v 17:09 |  Pyramidy a jiné stavby
Velký soubor staveb, který vytváří Amonův chrám, se skládá ze dvou skupin, jenž rozdělují nádvoří Amenhotepa III. mezi třetím a čtvrtým pylonem (sloupem).

Staré přístaviště: před chrámem sestupuje po nakloněné rovině alej 40 beranů a vede na plošinu ozdobenou dvěma malými obelisky. Kanál je spojoval s Nilem a byl zakončen nádrží, která umožňovala otáčení slavnostních lodí. Toto přístaviště bylo dále také používáno pro výklad materiálů na stavbu.

Velký hypostylní sál: sál má 102 metrů na šířku a délku 53 metrů, v němž se tyčí 134 sloupů. Sál slavností Thutmose II. v chrámu Achmenu se skládá z hypostylní galerie 44 metrů široké a 17 metrů dlouhé, která spojuje čtrnácti dveřmi počet místností.

karnak
 


Memnonovy kolosy

11. ledna 2013 v 17:50 |  Faraoni a královny
Jsou to dvě 18 metrové sochy Amenhotepa III. Dříve střežily vstup do jeho zádušního chrámu. Řecký historik Strabon vypráví,že roku 27. př.n.l. poškodilo jednu ze soch zemětřesení. Proto Strabon prohlásil, že za úsvitu jí slyší zpívat (nejspíš to měli na svědomí kapky rosy, které se během rána odpařovaly). Proto ho Řekové ztotožnili sochu s Homérovým Memnonem zpívajícím své matce Eos. V roce 199 po Kristu nechal římský císař sochy opravit a od té doby jejich zpěv utichl...

Datlové palmy

7. ledna 2013 v 18:58 |  Jídlo a pití
Datlové palmy pocházejí od oblasti okolo Perského zálivu, Egypťané je šlechtili kvůli sladkým plodům a také je nechávali zvasit a z toho se poté vyrábělo víno. Listí z palem nebylo také nazmar, vyráběli se z nich košíky.

Hypostyl

7. ledna 2013 v 18:40 |  Pyramidy a jiné stavby
Hypostyl je doslova "pod sloupy". Tedy hypostyl je sloupová síň je vnitřní prostor, jehož strop podpírají sloupy anebo pilíře.

Imhotep

7. ledna 2013 v 18:35 |  Osoby z oné doby
Imhotep je považován za vynálezce kamenných staveb. Byl to muž obdařený vyjímečným talentem. Byl to architekt, lékař, sochař, písař a také byl astronomem. Můžeme jej považovat za prvního génia. Opravdu hodně ovlivnil život Starých Egypťanů, po jeho smrti jej prohlásili za boha moudrosti a lékařství. K jeho hrobce poté putovali Egypťané po čtyři století, nyní však přesnou polohu této hrobky neznáme-nedochovala se... Možná byl pohřben nedaleko svého panovníka Džosera (pro, kterého mimochodem postavil stupňovitou pyramidu v Sakkáře). Zajímavostí je, že v Sakkáře se našla komora věnovaná Imhotepovi, tato komora je známá jako Ptačí hrobka, kvůli tomu, že zde bylo nalezeno více jak milión mumifikovaných ibisů!

Ureus

25. října 2012 v 19:35 |  Faraoni a královny
Kobra jménem Ureus zdobila královskou korunu Horního a Dolního Egypta, hlavu měla z lazuritu, tělo vykládané amazonitem a karneolem.

Sfinga

25. října 2012 v 19:21 |  Pyramidy a jiné stavby
Sfinga leži u pyramid v Gíze, působí opravdu monumentálně, je cca. 20 vysoká, 74 m dlouhá a 6 m široká. Je to obří socha, která má podobu ležícího lva s lidskou hlavou krále Racheva (Chefréna) na, které je pokrývka hlavy jménem NEMES. Je to největší socha která byla vytesaná z jednoho kusu kamene. V době když do Egypta přijel Napoleon ztratila Sfinga nos, protože jí Napoleonovi vojáci používali jako terč. V roce 1980 se zahájily opravy, kvůli znečištění vzduchu a vlhkosti, která vápenci, z kterého je Sfinga postavená, moc neprospívá...

Váleční zajatci

25. října 2012 v 19:00 |  Vojenství
Během válek se Egypt dostal do bližšího kontaktu se svými sousedy. Zajatci byli odvlečeni jako do Egypta a tam sloužili jako otroci či posílili řady egyptské armády.

Kam dál

Copyright © Book of Egypt
2010-2013